Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky http://www.rupa.cz (dále jen stránky) a další služby poskytované společností RUPA, spol. s r. o. , se sídlem Poslední 8, 102 00 Praha 10 (dále jen provozovatel) na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

 

Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu a to zejména:

 

- pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik

- pro vlastní marketingové účely

- sledování kvality služeb a spokojenosti klientů

- vývoj a zlepšování služeb poskytovaných uživatelům

 

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle moderních bezpečnostních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

 

Na základě poskytnutých údajů může být uživatel kontaktován společností RUPA, spol. s r. o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

 

Každý uživatel, který poskytl osobní údaje, má zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 zákona.

 

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

RUPA, spol. s.r.o.

Adresa:Poslední 215/8, 102 00 Praha
Tel.:+420 272 705 196

IČ: 25057588
DIČ: CZ25057588

Nabídka

Najdete nás také na:

Instagram Maxinuta Instagram Flapjacky

Podmínky používání

Ochrana osobních údajů

Všeobecné soutěžní podmínky

Pro média

zavřít