Podmínky používání

Provozovatelem internetových stránek http://rupa.cz (dále jen stránek) je RUPA, spol. s r. o., se sídlem Poslední 8, 102 00 Praha 10 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek (dále jen podmínky). Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

 

Způsob používání

 

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že nebude zejména:

 

- zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat,

- zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,

- využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,

- zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,

- vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,

- pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,

- šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

 

Omezení odpovědnosti provozovatele

 

Obsah internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

 

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek.

 

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek.

 

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek.

 

Provozovatel stránek nezodpovídá za jejich neustálou dostupnost a dále si vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

RUPA, spol. s.r.o.

Adresa:Poslední 215/8, 102 00 Praha
Tel.:+420 272 705 196

IČ: 25057588
DIČ: CZ25057588

Nabídka

Najdete nás také na:

Instagram Maxinuta Instagram Flapjacky

Podmínky používání

Ochrana osobních údajů

Všeobecné soutěžní podmínky

Pro média

zavřít